Informatiebeveiliging

InformationSecure.nl biedt advies op het gebied van informatiebeveiliging.

We hebben daartoe kennis en ervaring op het niveau van CISSP, CISM, ISO27001/2, NIST, OWASP, COBIT, CISA en andere normen en frameworks.

In de afgelopen 4 jaar heeft InformationSecure zich ontwikkeld tot een specialist op dit gebied en kunnen we opdrachtgevers voorzien van de nodige adviezen en nemen we ook zelf de praktische kant op onze schouders. Denkt u daarbij ondermeer aan:

  • Risk Assessments
  • BIA’s
  • Asset Inventory management
  • Interne Auditing
  • Begeleiding externe audits
  • Verklaring van toepasselijkheid
  • Information Security readiness scans
  • Advisering omtrent beveiligingsmaatregelen.
  • Security Awareness traningen.