Wie wij zijn

InformationSecure.nl bestaat uit een team van mensen die veiligheid van informatie of dit nu bedrijfsinformatie is of persoonsgegevens serieus nemen. We hebben jarenlange ervaring op dit gebied en kennen de normen en wetgeving die in dit vakgebied van toepassing zijn. Ook zorgen we voor continu bijhouden van de ontwikkelingen op ons vakgebied zodat u er zeker van kunt zijn dat we de laatste stand in dit vakgebied kennen. Belangrijk als het gaat om veiligheid van informatie en persoonsgegevens in het bijzonder.

We horen bij verschillende organisaties dat geaccrediteerde partijen hun audits niet altijd serieus opvatten en opdrachtgevers naar de mond praten. Wij betreuren deze gang van zaken. Audits moet je serieus nemen want je kunt er als bedrijf of organisatie ontzettend veel van leren. Wij bereiden deze daarom graag met u voor.